Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati
(e-veidlapu dati no 25.10.2023.)
Jāievēro, ka e-veidlapu paziņojumos var veikt izmaiņas, aizvietojot iepriekš publicēto paziņojumu ar aktuālāku paziņojuma versiju, un atkārtoti publicētais paziņojums ir uzskatāms par pēdējo publicēto paziņojumu, kas satur aktuālo informāciju (ja paziņojums nav atkārtoti publicēts, tad pazīme “clonedFrom”: null, ja paziņojums ir atkārtoti publicēts, tad pazīme “clonedFrom” saturēs norādi uz iepriekš publicēto paziņojumu). Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā “Atvērtie dati”: Atvērtie dati | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv).
Informējam, ka atvērtie dati ir izstrādes procesā, joprojām turpinām strādāt pie datu kvalitātes un datu aprakstiem – par neprecizitātēm lūdzam rakstīt uz atbalsts@iub.gov.lv

Nosaukums Izmērs
2024
2023