Iepirkumu uzraudzības biroja atvērto datu (Open IUB) serviss

Kas ir atvērtie dati?

Atvērtie dati ir valsts pārvaldē esošie pamata dati, kas ir gan tiesiski, gan arī tehnoloģiski brīvi pieejami ikvienam, kā arī tie ir ērti atkalizmantojami, jo tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā.

Datu avots, apraksts.

Datu avots ir Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/) publicētie paziņojumi, kurus pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri, koncesionāri un finansējuma saņēmēji sagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā izdotajiem normatīvajiem aktiem – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu un Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumi Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” bija spēkā no 2008. gada 9. februāra līdz 2013. gada 31. augustam). Tīmekļa vietnes sadaļā „Tiesību akti” „MK noteikumi” (http://www.iub.gov.lv/lv/node/56) ir iespējams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību (Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 842 “Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 927 “Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr. 904 “Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem”). Dati satur tikai paziņojumos publiskojamo informāciju, un tie ir pieejami par periodu, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

Svarīga piebilde. Veicot paziņojumu datu analīzi, aicinām ņemt vērā attiecīgajā periodā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu (ieskaitot pārejas noteikumus, kas, piemēram, paredz uzsāktas iepirkumu procedūras pabeigt saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā u.c.). Normatīvo aktu izmaiņas var ietekmēt paziņojumu saturu (piemēram, atšķirīgi paziņojumos iekļautie lauki). Papildus atgādinām, ka 2014. gada 1. janvārī Latvijā notika pāreja uz euro valūtu.

Informācija par neprecīziem datiem! Laika periodā no 2019. gada 18. jūnija līdz 2020. gada 6. aprīlim Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā publicētajos paziņojumos par plānoto līgumu (notice_planned_contract) un sasaistē veidotajos informatīvajos paziņojumos par noslēgto līgumu (notice_concluded_contract) var būt iekļauta procedūras veida birka (proc_type), kas neattiecas uz šiem paziņojumiem. Veicot datu atlasi, lūgums neņemt vērā procedūras veida birku šī veida paziņojumos!

Datu pieejamība, formāts

Datus ir iespējams brīvi lejupielādēt no Iepirkumu uzraudzības biroja atvērto datu FTP servera – ftp://open.iub.gov.lv. Dati ir pieejami bez autorizēšanās, un tie tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā (XML), izmantojot populārākos interneta pārlūkus (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) vai arī atvērtā koda programmatūru FileZilla (https://filezilla-project.org/).

Dati tiek arhivēti *.tar.gz formāta arhīvos reizi diennaktī. Katrā arhīvā ir iekļauti visi aizvadītās dienas publicētie paziņojumi. Arhīvi tiek grupēti pēc šādiem parametriem: gads → mēnesis → diena.

Servera adrese

ftp://open.iub.gov.lv

Ģeogrāfiskais pārklājums

Latvijas Republika

Datu aktualizēšanas biežums

Dati tiek atjaunoti reizi diennaktī plkst. 00:15.

Datu precizēšana

Atkalizmantošanai pieejamie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Valoda

Dati tiek piedāvāti latviešu valodā.

Datu atkalizmantošana

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 17. pantu informācijas atkalizmantošanai netiek izvirzīti nosacījumi. Datu lietotājs uzņemas pilnu atbildību par iegūto datu tālāku izmantošanu, to apstrādi, interpretāciju un secinājumiem, kas izdarīti, balstoties uz šiem datiem.

Atgriezeniskā saite

Atsauksmes, ierosinājumus un informāciju par problēmām aicinām nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi – atbalsts@iub.gov.lv

Metadatu atjaunošanas datums

2020. gada 21. aprilis

Datu lejupielādes instrukcija

pdf-icon.png
Datu_lejupielades_instrukcija_v1.0.pdf, 1,20 MB

XML birku atšifrējumi

pdf-icon.png
XML_strukturu_apraksts_v3.0.pdf, 581 KB

Apps-7-Zip-icon.png
XML_birku_atsifrejumi_v4.0.7z, 787 KB